Informacje dla wojska

Lampa serwisowa LEDHEAD (wszystkie modele)

OPIS
1.    PEŁNA NAZWA: Zestaw oświetlenia osobistego LEDHEAD
2.    NUMER INDEKSOWY: 01- PW
3.    NUMER UN, KOD KLASYFIKACYJNY (wg ADR*): nie dotyczy
4.    WIDOK OGÓLNY (ZDJĘCIE):

                                     

model LH 1                              model LH 2                             model LH 3                              model LH 4

5.    PRZEZNACZENIE LUB ZASTOSOWANIE:
1. Przeznaczeniem zestawu LED HEAD jest do oświetlenie bądź doświetlenie wybranego obszaru (przestrzeni) pracy, w warunkach niewystarczającej ilości światła dziennego lub niedostatecznej ilości oświetlenia sztucznego;
2.    Stosowanie zestawu jest szczególnie zalecane podczas wykonywania prac napraw-czych, remontowych, serwisowych, kontrolnych, wymagających zaangażowania pary rąk, prowadzonych w warunkach miejsc niedoświetlonych, jak np.: pomieszczenia techniczne obiektów budowlanych, kabiny pojazdów samochodowych, kajuty okrętów i jednostek pływających, cockpity i przedziały statków powietrzny.ch, jak też w ich komorach silnikowych, lukach, niszach i wnękach technicznych, itp.

6.    OPIS ZESTAWU I JEGO WYPOSAŻENIE:
1.    LEDHEAD składa się z nakrycia głowy (występującego w czterech wykonaniach) oraz przymocowanych do niego rozłącznie dwóch niezależnych modułów oświetleniowych.
Nakrycie głowy może stanowić:
•    czapka z daszkiem (model LH 1),
•    opaska z daszkiem (model LH 2),
•    opaska bez daszka (model LH 3),
•    kask ochronny (model LH 4).
Pod względem kolorystycznym każdy zestaw nakrycia głowy może być dowolny, do-stosowany do potrzeb użytkownika.
2.    Konstrukcyjnie, każdy moduł oświetleniowy składa się z:
•    obudowy zawierającej układ sterowania oraz ładowania baterii litowo-polimerowej
(Li-Po) wielokrotnego ładowania, pozwalającej na około siedmiogodzinny, nieprzerwany czas pracy. Do ładowania baterii Li-Po stosowane są powszechnie dostępne ładowarki telefoniczne na napięcie sieci 230 V 50 Hz z kablem zakończonym złączem micro USB,
•    reflektora diodowego na elastycznym wysięgniku, połączonego z ww. obudową.
Taka konstrukcja pozwala na optymalne ukierunkowanie wiązki światła reflektorów na przedmiot działania Iub w obszar zainteresowania użytkownika.

7.    ZASADNICZE DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE:
1.    Światło zestawu wytwarzają 2 diody LED typu SMD 3W (barwa światła biała-zimna 6000-6500K), każda zasilana z własnego akumulatora litowo-polimerowego o napięciu 3,7V i pojemności 1700 mAh.
2.    Masa zestawu (bez nakrycia głowy) 270g.
3.    Skuteczny zasięg światła i natężenie oświetlenia z odległości:
•    0,5 m – jt. pole operacyjne w zasięgu pracy rątk użytkownika, średnica plamy świetlnej ok. 1 m, oświetlenie ok. 1200 -1300 lx, pozwalające na długotrwałą i wytężoną pracę wzrokową, np. montaż najmniejszych części i elementów elektronicznych i mechani-cznych.
4.    Nieprzerwany czas pracy zestawu przy pełnym naładowaniu akumulatorów ok. 7 godz. przy temperaturze 10-30 stopni C.
5.    Czas ładowania baterii: 6-7 godz. (ładowarka z wyjściem micro USB w zestawie).
6.    Ilość cykli ładowania baterii: powyżej 300.
7.    Przechowywanie:
•    pomieszczenie zamknięte o temperaturze -20 do +50 stopni C,
•    w miejscu pracy użytkownika LEDHEAD.

8.    PODSTAWOWE NORMY EKSPLOATACYJNE:
Zestaw LEDHEAD spełnia wymagania Normy Obronnej 06A-101 -N1-0-II-AD.

9.    INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
Patrz załącznik 1 – (znajduje się w opakowaniu przy w zestawie).

10.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, OBSŁUGIWANIA I NAPRAW:
1.    Użytkowanie i obsługa: patrz instrukcja – załącznik 1.
2.    Praca: wewnątrz pomieszczeń i kabin bez ograniczeń, na zewnątrz w warunkach bezdeszczowych.
3.    Zakres temperatur pracy: -20 do +50 stopni C. Parametry te wynikają z karty katalo-gowej producenta baterii Li-Po. Możliwa jest praca w temperaturach do – 40 stopni C
z ograniczeniem nieprzerwanego czasu pracy do 4 godz.
4.    Naprawa przez użytkownika poprzez wymianę lewego lub prawego modułu LEDHEAD.
Naprawa modułów jest możliwa wyłącznie przez ich producenta.

11.    ZALECENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA ZAPASÓW TECHNICZNYCH:
Dla nieprzerwanej pracy zaleca się aby użytkownik posiadający kilka do kilkunastu zestawów LEDHEAD posiadał w “gorącej rezerwie” zapas po 1 szt. lewego i prawego modułu, zaś przy 20 zestawach i powyzej Oddział Gospodarczy zaopatrujący użytkownika powinien posiadać w zapasie po 10% lewego i prawego z modułu LEDHEAD celem ich zamiany w przypadku uszkodzenia podczas użytkowania.

12.    WYMAGANIA NORMATYWNO – ETATOWE:
nie dotyczy.

13.    ZLECENIODAWCA:
Ministerstwo Obrony Narodowej.

14.    INSTYTUCJA PROWADZĄCA PRACĘ ROZWOJOWĄ:
PHU Stratus Bartosz Dowiatt
04-191 Warszawa, ul. Kokoryczki 20
tel. – 22 610 44 20
e-mail – biuro@ledhead.pl

15.    ROK ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI SERYJNEJ:
2015
16.    CENA W W ROKU ROZPOCZĘCIA PRODUKCJI SERYJNEJ:
cena detaliczna 270,60 zł brutto dla wszystkich modeli.

17.    KOD CPV – WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:
nie dotyczy.

18.    WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA METROLOGICZNEGO, ENERGETYCZNEGO I DOZORU TECHNICZNEGO:
nie dotyczy.

19.    INNE USTALENIA:
1.    Moduł LEDHEAD jest produktem chronionym na terenie Unii Europejskiej wzorem przemysłowym Nr Rp-21752;
2.    Nazwa LEDHEAD jest zastrzeżonym znakiem towarowym w UP Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem Z.447234.
3.    Producent może zorganizować prezentację działania LEDHEAD w czasie i miejscu dogodnym, wskazanym przez MON;
4.    Producent może użyczyć LEDHEAD do testów użytkowych celem potwierdzenia ofe-rowanej przydatności zestawu, a także pozyskania ewentualnych uwag i zaleceń, które pozwolą na udoskonalenie zestawu LEDHEAD z uwzględnieniem specyfiki różnorodnych warunków użytkowania zestawu w Siłach Zbrojnych RP.

UŻYTKOWANIE

W celu uzyskania najlepszych efektów zastosowania lamp LEDHEAD, należy przestrzegać następujących zasad:

– Przed pierwszym użyciem naładować akumulatory poprzez złącze USB.
W trakcie ładowania diody LED będą l e k k o  ś w i e c i ć.
Po pełnym naładowaniu diody zgasną. Czas ładowania uzależniony jest od stopnia rozładowania akumulatorów.

UWAGA: W CZASIE ŁADOWANIA NIE WŁĄCZAĆ REFLEKTORÓW!

– Dopasować rozmiar nakrycia głowy za pomocą paska regulacyjnego.

– Zamocować moduły LEDHEAD zgodnie z rysunkiem.

– Włączyć zasilanie przyciskami na zasilaczach i ukierunkować strumienie światła tak, aby oświetlały lekko wyciągnięte dłonie użytkownika.

Uwaga: w trakcie pracy, obudowy reflektorów LED lekko się nagrzewają i jest to objaw prawidłowy.
Stabilizacja elektroniczna prądów diod LED w reflektorach gwarantuje stałość oświetlenia przez około 7 godzin ciągłej pracy. Po tym czasie następuje powolne spadek natężenia światła i jest to sygnał do powtórnego naładowania akumulatorów. W przypadku zbyt długiego użytkowania lampy z rozładowanymi akumulatorami układ zabezpieczający wyłączy zasilanie diod LED.
Reflektory należy ustawić pod takim kątem, aby nie oślepiać podczas pracy osób trzecich. Świecenie bezpośrednio w oczy może spowodować efekt olśnienia (chwilowy brak widzenia, niewłaściwe postrzeganie przedmiotów kształtów i przestrzeni), a w konsekwencji może stanowić potencjalne zagrożenie wypadkowe.
Należy unikać świecenia podczas pracy w rożnego rodzaju odbłyśniki, lustra oraz bezpośrednio w oczy.
Uwaga:
Moduły LEDHEAD chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku konieczności czyszczenia lub prania nakrycia głowy należy odczepić moduły LEDHEAD.
Nakrycia głowy czyścić wyłącznie chemicznie.
Zasilacze lamp zawierają akumulatory Li-poly dlatego należy je utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.

GWARANCJA
PHU Stratus Bartosz Dowiatt, ul.Kokoryczki 20, 04-191 Warszawa gwarantuje prawidłowe działanie lamp LEDHEAD w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, a także spowodowanych zalaniem lub nieprawidłowym ładowaniem akumulatorów.