Gwarancja

PHU Stratus Bartosz Dowiatt, ul.Kokoryczki 20, 04-191 Warszawa gwarantuje prawidłowe działanie lamp LEDHEAD w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, a także spowodowanych zalaniem lub nieprawidłowym ładowaniem akumulatorów.
Uszkodzenie lub brak plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji.